Er din bedrift klar for de nye personvernreglene?

Er din bedrift klar for de nye personvernreglene?

Den nye personvernloven, kalt GDPR, er nå innført i Norge!
Brudd på den nye personvernloven kan medføre kraftige bøter.

Ta testen nå å se om din bedrift er klar for GDPR!

Ta GDPR testen nå

Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), er nå vedtatt som norsk lov.

Det betyr at vi nå får nye regler for personvern i Norge, og det nye regelverket gir alle virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Dagens regelverk stiller krav til at dere skal ha rutiner for å etterleve personopplysningsloven. Når loven nå endres, må dere også endre deres rutiner slik at de overholder det nye regelverket.

Brudd på den nye personvernloven kan medføre kraftige bøter!

Les mer
GDPR Verktøy i skyen