Enkel protokollføring av behandlingsaktiviteter

Alle virksomheter som behandler personopplysninger, skal føre en protokoll over alle aktiviteter som utføres under deres ansvar. Bestemmelsen er regulert i artikkel 30 i personvernforordningen.
Foretak og organisasjoner med færre enn 250 ansatte har unntak fra kravet om å føre protokoll for visse behandlingsaktiviteter. Unntaket er imidlertid snevert og det vil derfor svært sjeldent gjelde som et absolutt unntak fra hele bestemmelsen. Det vil i større grad fungere som et unntak fra en del av artikkel 30, for å lette protokollføringsbyrden til virksomheter med færre enn 250 ansatte.
I praksis og nesten uten unntak, skal derfor alle virksomheter føre protokoller over sine behandlingsaktiviteter.

Med «behandlingsaktiviteter» så menes aktiviteter hvor virksomheten behandler persondata på en eller annet måte. F.eks. registering av kontaktinformasjon til kunder, registrering og behandling av de ansattes persondata, osv. Loven krever altså at alle virksomheter har en protokoll som dokumenterer hvilke persondata deres virksomhet behandler.

Med Datavernarkivet får du en enkel trinn-for-trinn veileder som tar deg gjennom registreringen av deres aktiviteter!

Ha oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler

Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger skal ha oversikt over hvilke personopplysninger det er snakk om, hvor de kommer fra og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. Sørg for å ha en slik oversikt. Det er et krav som gjelder også etter dagens lov.

Enkel protokollføring

Trinn for trinn veileder som tar deg gjennom prosessen med å protokollføre virksomhetens behandlingsaktiviteter.

Oversiktlig register

Etter at virksomhetens behandlingsaktiviteter er registrert og protokollført så blir de oppført i et oversiktlig og søkbart register, hvor dere lett kan finne tilbake og oppdatere deres oppføringer.

Prøv gratis i 7 dager

Kom i gang med protokollføringen nå

Opprett en konto nå, så kan du være i gang med protokollføringen i løpet av noen få minutter. Du kan prøve Datavernarkivet gratis og uforpliktende i 7 dager!
Prøv gratis i 7 dager