GDPR Verktøy for norske virksomheter

GDPR Verktøy for norske virksomheter

Steg for steg veiledninger, maler og automatisk generering av personvernerklæringer

Den nye personvernloven, kalt GDPR, er nå vedtatt og blir gjeldende fra 20.juli 2018. Med GDPR blir det skjerpede krav til hvordan virksomheter håndterer personopplysninger, og det gjelder ALLE virksomheter som behandler opplysninger om enkeltpersoner. Hvis din virksomhet oppbevarer informasjon om ansatte eller kunder så gjelder GDPR for deg!

Prøv Gratis
Prøv 7-dager gratis • Kom raskt i gang • Ingen bindingstid
GDPR personvernloven

Hva betyr den nye personopplysningsloven for din virksomhet?

  • Alle norske virksomheter får nye plikter.

  • Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge, og det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

  • Alle skal gi god informasjon om hvordan de behandler personopplysninger.

  • Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser

  • Den registrerte har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette seg visse former for behandling.

  • Personopplysninger kan ikke behandles uten samtykke.

  • Alle virksomheter som behandler personopplysninger skal føre en protokoll over aktiviteter som utføres under deres ansvar.

Gjør det selv

Med Datavernarkivet får du verktøy som gjør at du kommer raskt og enkelt i gang med å etterleve GDPR.

Kom i gang med endringene som trengs for å være i samsvar med den nye personvernforordningen – GDPR – uten bruk av dyre konsulenter!

Les mer om Datavernarkivet
GDPR personvern

Kontroll på dokumentasjonen

Den nye personvernloven stiller strenge krav til dokumentering og registrering av behandling av persondata. Det stilles krav til at norske bedrifter nå registrerer henvendelser om innsyn, sletting og endring, og det må dokumenteres hvilke persondata dere behandler.

Med Datavernarkivet får du et oversiktlig register hvor du enkelt dokumenterer og registrerer hvilke persondata dere behandler, og dere får et eget Personvernsenter hvor deres kunder og brukere enkelt kan sende forespørsler om innsyn, sletting eller endring.

Les mer

“Maler og Wizards for enkelt å komme i gang med de nye GDPR reglene”

“Enkelt søk frem dokumenter ved et eventuelt innsyn fra Datatilsynet”

“Alle dine dokumenter blir trygt lagret og sikret gjennom Amazone sin cloud service”

“Den nye personvern forordningen gjelder alle EU og EØS land og vil tre i kraft i 2018”

Få kontroll på personvernet i dag

Prøv Gratis

Opprett en konto nå og få umiddelbart tilgang til verktøy som hjelper deg i gang med GDPR-arbeidet helt gratis i 7 dager!